Lotin

Innovativ utveckling sedan 1992

Kundvagn totalt exkl frakt
0,00 kr FällorOm Vildsvinsfällan

ArtikelArtnrStorlekVikt/KgGodk/nrPrisAntal

Samtliga priser är inklusive moms frakt tillkommer.

Warning: Undefined variable $Spec in /customers/c/5/6/lotin.se/httpd.www/prodinfo.php on line 146

 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
Här nedan ligger det mesta av dokumenten som bidrog till att vi slutligen fick rätt emot Naturvårdsverket efter sju års strider i nio rättegångar.

Ni som vill läsa den lagtext som jag hänvisar till i skrivelserna, hittar dessa lagar längst ner i listan med handlingar.

Hälsningar Lars-Olof Lundgren


Vildsvinet på filmen är det sist fångade i Håbo, och lämnades in till SVA den 27/1 2011. Vid ankomsten till SVA har vildsvinet fläkningsskador i båda höftlederna.
Vi ställer oss minst sagt frågande till hur detta är möjligt, då halkrisken utanför fällan är betydligt större än i den samma.

Överklagan Förvaltningsrätten L114 L115 2013 11 25 Svar 1 Lotin AB

Överklagan Förvaltningsrätten L114 L115 2013 11 13 Svar 1 Naturvårdsverket

Överklagan Förvaltningsrätten L114 L115 2013 10 19

Lotin Överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen 2012 09 13

Lotin Överklagan till kammarrätten 2011 11 21

Dom i Förvaltningsrätten 2011 09 30

Svar till Förvaltningsrätten 2011 07 03 från Lotin AB

Bilaga 5 JO Beslut ang SVA och NV 2011 03 22

Bilaga 7a SVA Slutrapport Tester

Bilaga 7b Kommentarer till SVA Slurapport 2011 03 16

Bilaga 7c Kommentarer till SVA Slutrapport bildbilaga

Bilaga 8 L112 såld i 600 ex Okt 2010

Bilaga 9 SJV Remissvar L114 L115 2009 05 07

Bilaga 10 Lotins ansökan för Vildsvinsfälla L114 och L115 2009 01 18

Bilaga 11 Naturvårdsverkets Ansökan och Avslag 2009 06 11

Bilaga 12 Telefonöverenskommelse mellan Lotin och NV

Bilaga 13 Dispensansökan från vår kund

Bilaga 14 JO beslut 2009 12 04 ang. Vapenfrågor

Bilaga 15a Remiss Sinkabirum L112

Bilaga 15b Remissvar Yttrande Sinkabirum L112

Bilaga 15c Beslut NV Sinkabirum L112

Bilaga 15d Material Konstruktionskrav Sinkabirum L112

Bilaga 16 Naturvårdsverkets hemsida 2011 07 02

Bilaga 17 NV Remiss till SJV 2009 03 02

Bilaga 18 Intyg Tommy S till Förvaltningsrätten 2011 07 03

Bilaga 19 NV begärda handlingar 2011 06 13

Lotin svar på Remiss från Naturvårdsverket 2011 04 26

Lotin Överklagan alt. Begäran av beslut 2011 04 06

JO Beslut ang. Jäv inom SVA och NV 2011 03 22

Lotin L114 Typgodkänd av Naturvårdsverket för Räv/Grävling

Lotin L115 Typgodkänd av Naturvårdsverket för Räv/Grävling

SVA Slutrapport Test av vildsvinsfällor 2011 02 18

SVA Slutrapport Test av vildsvinsfällor trauma tabell 2011 02 18

SVA slutrapport Kommentarer från Lotin till JO 2011 03 16

SVA slutrapport Bildbilaga 2 till JO 2011 03 16

SVA slutrapport Bildbilaga 3 till JO 2011 03 16

SVA slutrapport Bildbilaga 4 till JO 2011 03 16

SVA slutrapport PSE & DFD Kött Bilaga 5 till JO

SVA Slutrapport Förtekning över skador Bilaga 6 till JO

JO anmälan för andra gången mot NV & SVA 2011 02 07

Bilaga 1 till JO anmälan NV:s överklagan och återkallande till Regeringsrätten

Bilaga 2 till JO anmälan Agusa Vilthägn prislista jaktåret 2010-2011

Dom i Kammarrätten 2010 10 27 vi fick rätt mot Naturvårdsverket

Svar till JO 2010 11 07

Bilaga 1 svar till JO Vildsvinsfarmare i Hölö/Mörkö

Bilaga 2 svar till JO Många ratar julskinkan

Bilaga 3 svar till JO Jordbruksverkets vildsvinsraport 2010

Bilaga 4 svar till JO Fälltest i Flen

JO:s begäran om internutredningar och svaren från NV och SVA

Brev till Susanna Lövgren och Christer Pettersson 2010 09 12

Dom i Förvaltningsrätten 2010 08 30 vi fick rätt mot Naturvårdsverket

JO anmälan första gången mot NV & SVA 2010 04 05

Torsten Mörner JO anmäler sig själv inkl. JO:s svar 2010 02 15

Svar 6 till Länsrätten/Förvaltningsrätten Stockholm 2010 05 28

Svar 5 till Lansrätten/Förvaltningsrätten Stockholm 2010 04 05

Svar 4 till Länsratten/Förvaltningsrätten Stockholm 2010 02 23

Svar 3 till Länsratten Stockholm 2009 11 04

Svar 2 till Länsratten Stockholm 2009 09 07

Svar 1 till Länsratten Stockholm 2009 06 30 1á överklagandet

NVs avslag på en ansökan som NV skrivit själva åt oss 2009 06 11

Minnes notering från överenskommelse med Susanna Lövgren vid NV 2009 05 29

NVs avslag till vår kund med hänvisning till vår konkurrent. 2009 06 25

Slutlig Dom i Marknadsdomstolen 2009 12 21

Svar 5 till Marknadsdomstolen LO Lundgren AB mot SJF 2009 10 26

Svar 4 till Marknadsdomstolen LO Lundgren AB mot SJF 2009 10 14

Svar 3 till Marknadsdomstolen LO Lundgren AB mot SJF 2009 06 26

Svar 2 till Marknadsdomstolen LO Lundgren AB mot SJF 2009 05 12

Svar 1 till Marknadsdomstolen LO Lundgren AB mot SJF 2009 04 30

Frågor till Tommy Svensson om regler för typgodkännande 2009 10 12

SVA ansökan nr.3 till Djurförsöksetiska Nämnden 2010 05 31

SVA ansökan nr.2 och svar till Djurförsöksetiska Nämnden 2009 09 25

Frågor ställda till Naturvårdsverket under året 2009 09 06

Svenska jägareföbundet bekräftar inplantering 2009 03 13

Intyg från Tommy Svensson Naturvårdsverket till Marknadsdomstolen 2009 05 12

Remissvar från Jordbruksverket till Naturvårdsverket 2009 05 07

Marknadsdomstolens bekräftelse av Tommy Svenssons uppgifter 2009 05 13

Svar från Jordbruksminister Eskil Erlandsson 2009 06 16

L-O Lundgrens svar till Jordbruksminister Eskil Erlandsson 2009 06 21

Naturvårdsverket Projektplan för test av vildsvinsfällor 2009 06 29

Jordbruksverkets vildsvinsraport 2009-1

Frågor från L-O Lundgren ang. NVs Projektplan 2009 07 21

EU avtal COM(97) 261 final. Regler för levandefångstfällor inom EU.

Jordbruksverkets Transportregler 2009

Jaktlagen (1987:259)

Jaktförordningen (1987:905)

Naturvårdsverkets författningssamling NFS2002:18

Regeringsformen 1974:152

Förvaltningslagen 1986:223

Brottsbalken (1962:700)

""

Lotin AB, Möbelvägen 13, 571 75 FREDRIKSDAL, Tel 070-565 14 44

Produced by Einefors