Lotin

Innovativ utveckling sedan 1992

Kundvagn totalt exkl frakt
0,00 kr FällorKatt

ArtikelArtnrStorlekVikt/KgGodk/nrPrisAntal
Kattfälla monterad 1012L80 B30 H354.01 980,00 kr


Samtliga priser är inklusive moms frakt tillkommer.


 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
Lotin kattfälla

Våra kattfällor används till stor del yrkesmässigt av Polisen, skyddsjägare, katthem, djurskyddsorganisationer, armens utlands uppdrag m.fl.

Vi får ständigt höra att katter som vägrat att låta sig fångas i lådfällor, går rakt in i vår nätfälla.

Vår fälla är 80cm lång för att svansen ska vara inne när fällan stänger, likaså kan de fångade katterna inte bli överhettade eller få syrebrist när fällan är tillverkad av nät.


De senaste åren har det varit mycket diskussioner om vilka regler som gäller för kattfällor, här nedan har vi beskrivit den situation som gäller för dagen.

Inga kattfällor testas eller typgodkänns av Naturvårdsverket, trots påtryckningar vägrar Naturvårdsverket att ta på sig ansvaret för tamdjursfällor.

Fällor för katt och övriga tamdjur lyder under Jordbruksverket, vilket bidragit till att våra husdjur är i det närmaste rättslösa i dagsläget.

Jordbruksverket ger nämligen inga typgodkännanden de heller, utan har endast fastställt minimimåtten och regler för tillsyn.
I dagsläget är det tillåtet att sälja lådfällor helt utan lufthål och ventilation, det finns heller inga krav på att svansen ska vara inne när luckan stänger.

2008 fastslog Jordbruksverket minimimåtten för kattfällor till L=50cm H=35cm B=30cm. Jordbruksverket har inte tagit ställning till varken konstruktion, material, ventilation eller syretillförsel.
2008 beslutade Jordbruksverket om tillsyn av kattfällor med maximalt 12 timmars intervall, utöver detta finns inga regler för tamdjursfällor i dagsläget.


Vi ser det som självklart att djurens behov ska tillgodoses i första hand.
Vi kan bara beklaga att Naturvårdsverket och Jordbruksverket inte ser lika allvarligt på dessa frågor.
Som en paradox i sammanhanget kan nämnas de rigorösa regler som skapats för vildsvinsfällor.

Du som konsument bör vara ytterst observant på dessa aspekter, när du gör ditt val av kattfälla.

Den som vill läsa mer om Jordbruksverkets regler, hittar detta i deras Författningssamling som ligger här under. Gå till Kap. 3 13§.


Tips och råd för kattfällor.

Jordbruksverkets författning SJVFS 2008:5 Kattfälla Kap3 13§

Lotin AB, Möbelvägen 13, 571 75 FREDRIKSDAL, Tel 070-565 14 44

Produced by Einefors